Förvaltning AVAL 2014

Författare:

  • Mats Hartmann
  • Peter Alvå

Publiceringsdatum: 2014-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4036--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • AVAL
  • verkansvärdering
  • sårbarhet
  • verkan
  • värdering

Sammanfattning

Denna rapport utgör 2014-års formella leverans inom Försvarsmaktsuppdraget Förvaltning AVAL 14-16 [1]. Dokumentet består av tre huvuddelar: 1. En kortfattad beskrivning av AVAL, lämplig att läsa för den som aldrig har kommit i kontakt med verktyget tidigare. 2. En beskrivning av vad AVAL har använts till, som försvarsmyndigheterna redan nu eller i framtiden kan ha nytta av. 3. En beskrivning av vad som har gjorts med källkod, manualer och liknande under året. Utöver detta redovisas även kundkontakter, kunders önskemål om ny eller förändrad funktionalitet och annat som bedöms som relevant.