Samband mellan laddningsstyrka och magnitud för kärnexplosioner

Författare:

  • Nils-Olov Bergkvist
  • Martin Goliath
  • Mårten Stenmark

Publiceringsdatum: 2015-03-03

Rapportnummer: FOI-R--4057--SE

Sidor: 76

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kärnvapen
  • laddningsstyrka
  • seismisk magnitud

Sammanfattning

Relationer mellan laddningsstyrka och seismisk magnitud för kärnladdningsexplosioner beskrivs. Exempel på laddningsstyrka-magnitudförhållanden för den seismiska arrayen i Hagfors ges för olika regioner där sovjetiska och amerikanska kärnladdningsprov har utförts.