Robust Packet Delivery

Författare:

  • Jimmi Grönkvist
  • Anders Hansson
  • Jan Nilsson

Publiceringsdatum: 2015-04-22

Rapportnummer: FOI-R--4059--SE

Sidor: 29

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Cross-Packet Coding
  • tillförlitlig paketförmedling
  • MPR
  • flödning
  • nätverksdiversitet

Sammanfattning

För att uppnå hög robusthet och tillförlitlig paketförmedling krävs i ad hoc-nät att instabila länkar hanteras på ett bra sätt. Fokus i denna rapport är två olika metoder att hantera problem kring instabila länkar. Första metoden kallas "Cross-packet Coding" och är en teknik att skydda IP-paket end-till-end i nätet genom felrättande koder. Vi visar att detta kan ge signifikanta minskningar i paketfelhalterna för IP-paket som är så stora att de måste delas upp i många sändningar. Den andra metoden är nätverksdiversitet vilket skapar robusthet genom att informationen kan komma fram på flera olika vägar i ett nät. Med hjälp av simuleringar estimerar vi hur mycket nätverksdiversitet som utnyttjas vid MPR flödning. Nätverksdiversiteten är i de studerade näten ekvivalent med motsvarande mellan en till två oberoende rutter beroende av nätverkstätheten.