War by non-military means: Understanding Russian information warfare

Författare:

  • Ulrik Franke

Publiceringsdatum: 2015-03-12

Rapportnummer: FOI-R--4065--SE

Sidor: 60

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ryssland
  • informationsoperationer
  • informationskrigföring
  • påverkansoperationer
  • telekrig
  • cyberkrigföring
  • strategi
  • operationskonst

Sammanfattning

Rapporten utgör främst en genomgång av ryska officiella dokument och rysk militärteoretisk litteratur avseende informationskrigföring. Den rymmer också några fallstudier, i syfte att belysa hur teorin omsätts i praktik. En slutsats är att informationskrigföring inte bara ses som en fråga för de väpnade styrkorna, utan snarare som en strategisk verksamhet som kräver samordning av många myndigheter. En annan slutsats är att informationskrigföringen enligt doktrin och teori bedrivs kontinuerligt i såväl fred som i krig. Informationskrigföringen är politiserad och de ryska intellektuella som deltar i den militärteoretiska debatten ansluter sig nu till en syn på informationskrigföring där regimsäkerhet är det överordnade målet. Bland drivkrafterna återfinns en syn på världen som ett nollsummespel, där globaliseringen försämrar Rysslands säkerhet och där Ryssland släpar efter västerländska länder avseende teknik.