Research on agility and agile command and Control organizations. A Review of Contemporary literature

Författare:

  • Björn J E Johansson
  • Peter Berggren
  • Jiri Trnka

Publiceringsdatum: 2015-04-24

Rapportnummer: FOI-R--4068--SE

Sidor: 83

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Agilitet
  • Ledningsagilitet
  • Improvisation
  • Komplexa
  • Adaptiva System
  • Utformning av Arbete
  • Multiteamsystem.

Sammanfattning

Denna rapport presenterar utfallet av en litteraturstudie rörande forskning kring agilitet och/eller ledningsagilitet. De källor som identifierats skiljer sig åt, både i termer av domänursprung och teoretisk bakgrund, men delar några grundläggande antaganden. Antingen diskuterar de agilitet, ledningsagilitet, organisatorisk agilitet eller delar av dessa koncept. Det kan sägas att agilitet som en gemensam term hänvisar till förmågan att hantera dynamik och komplexitet på ett flexibelt sätt. Ledningsagilitet, eller organisatorisk agilitet, hänvisar till förmågan att hantera dynamik och komplexitet genom att justera eller anpassa den egna organisationen för att bättre hantera de krav som ställs i den nuvarande situationen. Förmågan att hantera yttre förändringar som kännetecknas av komplexa interaktioner tycks vara en drivkraft i större delen av de forskningsansatser som identifierats i litteraturstudien. De viktigaste forskningstrenderna är: ? Teoretiska ramverk (för agilitet, ledningsagilitet eller båda). ? Utveckla modeller för uppdrags/problemrymden. ? Värderingsverktyg och mått (för både agilitet och ledningsagilitet). ? Empiriska studier (speciellt experiment för att påvisa grundläggande hypoteser och antaganden inom forskningsfältet).