An adapted version of the Concept Development Assessment Game

Författare:

 • Jennie Ågren
 • Karl Skoog

Publiceringsdatum: 2015-05-20

Rapportnummer: FOI-R--4083--SE

Sidor: 37

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Svensk-finsk marin insatsstyrka
 • SFNTG
 • Concept Development
 • Assessment Game
 • CDAG
 • rundabordssamtal
 • operationsanalys
 • OA-metod
 • spel

Sammanfattning

I maj 2014 undertecknade Sveriges Regering representerad av Försvarsdepartementet och Finlands Försvarsministerium ett avtal för fördjupat försvarsamarbete. De två försvarsmakterna fick i uppgift att undersöka möjligheterna i ett sådant samarbete. Diskussionerna mellan respektive lands marina vapengrenar ledde till en vision och en tidsplan för etablering av en svensk-finsk marin insatsstyrka (Swedish-Finnish Naval Task Group, SFNTG). Med syfte att undersöka visionen och tidsplanen hölls ett rundabordssamtal i november 2014. Rundabordsamtalet genomfördes som ett Concept Development Assessment Game (CDAG) men metoden anpassades för att passa för målet med rundabordssamtalet. Kortfattat byggde den anpassade metoden på att fånga upp två samarbetande parters perspektiv istället för att som i ett krigsspel använda sig av två motverkande parter. Dessutom anpassades 'confrontation and challenge phase' så att det blev en mer öppen diskussion samt att dokumentationsfasen förenklades. Rundabordssamtalet undersökte framgångsrikt användbarheten och genomförbarheten av visionen för SFNTG och utmaningar identifierades genom att använda den anpassade versionen av CDAG. Vi visar också att metoden kan användas för att utveckla koncept i tidiga stadier eftersom SFNTG var på idéstadiet innan rundabordssamtalet.