Laserteknologier för telekrigstillämpningar. En översikt av teknikutvecklingen

Författare:

  • Markus Henriksson
  • Lars Sjökvist

Publiceringsdatum: 2015-06-23

Rapportnummer: FOI-R--4089--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Laser
  • Taktiska laservapen
  • bländning
  • motmedel
  • optiska antenner
  • fotonräkning

Sammanfattning

Den här rapporten ger en översikt av hur teknikutvecklingen inom laserområdet kommer att påverka framtidens telekrigssystem. Området är stort, och därför är innehållet varken heltäckande eller detaljerat från en teknisk synvinkel. Syftet har varit att ge en översikt av området och de viktigaste trenderna.Rapporten är uppdelad i tillämpningsområden, funktioner och teknik, med hyperlänkar mellan nivåerna. Tanken är att den inte ska läsas från pärm till pärm utan att läsaren ska följa de teman som känns intressanta och relevanta genom länkarna. Något av det viktigaste, och mest spektakulära, som händer just nu är att taktiska laservapen för användning som luftvärn med räckvidd ut till någon kilometer testas som fullskaleprototyper. En annan viktig utveckling som pågår är att bra kompakta lasrar i det infraröda (IR) området börjar bli tillgängliga och kommer göra motmedelssystem mot IR-baserade målsökare och sikten tillgängliga för fler tillämpningar. En teknik som ännu inte är fullt utvecklad, men som har potential att förändra laserbaserade system i grunden, är optiska antenner. Den här tekniken som motsvarar fasstyrda gruppantenner för radar ger möjlighet att rikta laserstrålar utan mekanisk rörelse och därmed skulle lasrar för bländning och andra motmedelstillämpningar kunna monteras på ytan på fordon istället för i ett vridbart pekhuvud. Rapporten är skriven i projektet "Laser i Telekrigstillämpningar" inom området FoT Telekrig.