The economic sanctions against Russia - Impact and prospect of success

Författare:

 • Susanne Oxenstierna
 • Per Olsson

Publiceringsdatum: 2015-08-28

Rapportnummer: FOI-R--4097--SE

Sidor: 88

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • ekonomiska sanktioner
 • EU
 • USA
 • Ryssland
 • Ukraina
 • rysk ekonomi
 • sanktionsteori
 • importsubstitution
 • propaganda
 • opinion

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att kvalitativt utvärdera effekterna av de ekonomiska sanktionerna som EU och USA har infört mot Ryssland efter annekteringen av Krim. Den centrala frågeställningen är i vilken grad sanktionerna har uppnått sina mål: att skapa kostnader för den ryska ekonomin och bidra till att förändra den ryska politiken gentemot Ukraina. Huvudslutsatsen är att de riktade ekonomiska sanktionerna från EU och USA tillsammans med andra faktorer har skapat kostnader för den ryska ekonomin, men att de hittills inte har lyckats övertyga Ryssland om att ändra sin politik gentemot Ukraina. Faktorer som har förstärkt sanktionernas effekter på ekonomin är det fallande oljepriset, rubelns depreciering och försvagade handelsförhållanden samt det politiserade ekonomiska systemet som fördelar resurser till fördel för olönsamma och statssubventionerade företag framför konkurrenskraftiga. Politiska faktorer däremot utgör ett hot mot sanktionernas målsättningar. Regimens auktoritära natur och dess anti-västliga propaganda som styr den allmänna opinionen i frågor om konflikten gör den mindre utsatt för den fulla effekten av den ekonomiska nedgången. Västs politiska åtgärder som kompletterar sanktionerna måste möta dessa hot och hantera riskerna detta utgör mot Västs syften. Konflikten om Ukraina är viktig för både Ryssland och Väst. För att kunna lösa den behövs strategier som minimerar risken att förlora ansikte för båda sidor.