Bilateral Partnership on an Even Keel - The Integration of Swedish and Dutch Forces in EU Naval Force Operation Atalanta 2015

Författare:

 • David Harriman
 • Kristina Zetterlund

Publiceringsdatum: 2015-09-16

Rapportnummer: FOI-R--4101--SE

Sidor: 71

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Europeiska unionen
 • EU
 • GSFP
 • EUNAVFOR
 • Operation Atalanta
 • Nederländerna
 • Försvarsmakten
 • maritim säkerhet
 • fredsfrämjande insatser
 • Afrikas horn
 • Somalia
 • sjöröveri
 • EUCAP Nestor
 • Pooling and sharing

Sammanfattning

I början av 2015 bidrog Nederländerna och Sverige med ett gemensamt bidrag till EU:s militära operation för att bekämpa pirater utanför Somalias kust - EUNAVFOR Operation Atalanta. Svenska förmågedelar, som inkluderade två Stridsbåtar 90 och två helikoptrar (Helikopter 15), samt ett svensklett styrkehögkvarter var under tre månader baserade ombord det nederländska fartyget HNLMS Johan de Witt. Detta bilaterala bidrag var unikt, speciellt att ett styrkehögkvarter under ledning av ett land var baserat på ett flaggskepp som var under ledning av ett annat. Generellt sett ansågs integrationen ha varit framgångsrik, i vissa avseenden förvånansvärt god. Denna rapport beskriver och analyserar planering och implementering av sammanslagningen av nederländska och svenska styrkor, och identifierar lärdomar som kan vara av värde för liknande samarbeten i framtiden. Nationella regelverk och procedurer, ledningsstrukturer, förberedande utbildningsverksamhet, den valda integreringsnivån samt attityder och kultur är några av de frågor som berörs.