AVAL 6.9.08 File format manual

Författare:

  • Mats Hartmann
  • Peter Alvå
  • Johan Pelo

Publiceringsdatum: 2015-10-28

Rapportnummer: FOI-R--4113--SE

Sidor: 158

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • AVAL
  • manual
  • 6.9.08

Sammanfattning

Det här är filformatsmanualen till AVAL 6.9.08, som ger exempel på hur inoch utdatafiler ska se ut. För information om hur AVAL fungerar, se AVAL reference manual och AVAL user's manual för användarhandledning.