Description of calculation methods used in VEBE, to determine the effects and consequences of conventional weapons

Författare:

 • Rickard Forsén
 • Gunnar Holm
 • Farzad Kamrani

Publiceringsdatum: 2015-12-07

Rapportnummer: FOI-R--4131--SE

Sidor: 101

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Datormodell
 • simulering
 • bebyggelse
 • byggnadsskada
 • husras
 • skyddsrum
 • brand
 • tryckverkan
 • splitter
 • konventionell vapenverkan
 • gasexplosion
 • människoskada

Sammanfattning

VEBE är en modell med vars hjälp man kan genomföra simuleringar av anfall med konventionella vapen mot en tätort, liksom större civila olyckor i form av spräng- och gasexplosioner. Den beskriver tryck- och splitterverkan mot byggnader (inkl. skyddsrum), människor och ledningar, branduppkomst och brandspridning i och mellan byggnader samt byggnadsskadornas verkan på människor och skyddsrum. En simulering kan genomföras antingen med Monte Carlo-teknik med statistisk resultatredovisning efter ett avslutat spel med många partier, eller också kan den utföras i ett enda parti men med möjlighet att följa förloppet grafiskt på datorskärm. Rapporten ger en detaljerad beskrivning av de delmodeller som ingår i VEBE.