Prestandamått för sensorsystem

Författare:

  • Fredrik Näsström
  • David Bergström
  • Fredrik Bissmarck
  • Per Grahn
  • David Gustafsson
  • Jörgen Karlholm

Publiceringsdatum: 2016-02-04

Rapportnummer: FOI-R--4139--SE

Sidor: 44

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • värdering
  • sensorsystem
  • sensorprestanda

Sammanfattning

För att kunna bedöma det sammantagna värdet av ett sensorsystem måste sensorsystemets prestanda värderas i taktiskt relevanta situationer. Det är då viktigt att kunna mäta prestanda för både enskilda sensorer och för hela det värderade systemet i olika miljöer, väderförhållanden och tidpunkter. Denna rapport från projektet "Värdering av sensorsystem" beskriver metoder och verktyg som kan användas för att mäta prestanda för optroniksystem och radarsystem. Ett urval av dessa metoder och verktyg har testats för att analysera deras användbarhet. De beskrivna metoderna och verktygen kan användas av Försvarsmakten vid värderingsarbeten och studier. De kan även användas för att ge underlag vid utveckling av eller inköp alternativt uppgradering av nya sensor- och systemförmågor. För att utveckla förmågan att värdera sensorsystem vidareutvecklar projektet också värderingsmetoden COAT/TVS.