Analys och detektion av vilseledning och påverkansoperationer i sociala medier

Författare:

 • Pär-Anders Albinsson
 • Marianela Garcia Lozano
 • Fredrik Johansson
 • Peter Litsegård
 • Björn Pelzer
 • Magnus Rosell
 • Tommy Westman

Publiceringsdatum: 2015-12-16

Rapportnummer: FOI-R--4142--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • big data
 • vilseledning
 • påverkanskampanjer
 • påverkansoperationer
 • informationsoperationer
 • sociala medier
 • underrättelseanalys
 • Twitter

Sammanfattning

Påverkansoperationer av olika slag är frekvent förekommande i politiska och såväl väpnade som icke-väpnade konflikter. Utvecklingen av sociala medier och dess utbredda användning har gjort att påverkansoperationer i ökande grad förekommer även där. Olika statsaktörer använder det för att försöka påverka såväl inhemsk som internationell opinion och terrororganisationer såsom IS har varit framgångsrika i att använda sociala medier för propagandaspridning och att rekrytera nya medlemmar. I denna rapport presenteras tekniska lösningar för att detektera påverkansoperationer och vilseledningsförsök på mikrobloggen Twitter. De föreslagna verktygen möjliggör inhämtning av data från öppna källor och kombinerar datadrivna metoder (såsom textanalys och algoritmer för automatisk detektion av automatiserat beteende och kapade konton) med visuell datainteraktion. Detta möjliggör en arbetsfördelning där människa och maskin tillsammans kan identifiera möjliga vilseledningsförsök i de enorma datamängder som varje dag produceras i sociala medier.