A Fratricidal Libya and its Second Civil War- Harvesting Decades of Qaddafi’s ‘Divide and Rule’

Författare:

 • Mikael Eriksson

Publiceringsdatum: 2015-12-18

Rapportnummer: FOI-R--4177--SE

Sidor: 85

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Libyen
 • arabiska våren
 • Qaddafi
 • Nordafrika
 • jihadism
 • väpnade
 • grupperingar
 • inbördeskrig
 • arabförbundet
 • afrikanska unionen
 • säkerhetspolitik
 • Mellanöstern
 • Tripoli
 • Tobruk
 • EUNAVFOR MED operation SOPHIA
 • Afrika
 • afrikansk säkerhet.

Sammanfattning

Denna studie undersöker Libyens säkerhetspolitiska utveckling under 2011-2015. Rapporten analyserar de stridande parterna i landet inklusive deras ambitioner. Analysen omfattar både inhemska och externa aktörer. Studien finner att säkerhetsdynamiken förändras snabbt i landet och att Libyen har många säkerhetsmässiga utmaningar att övervinna innan en mera stabil och fredlig utveckling kan uppstå. Studiens två huvudsakliga observationer är: för det första, att Libyens konflikter måste ses i ljuset av en bredare regional maktkamp där utländska aktörer (stater och grupper) har egna intressen i att forma Libyens framtid; och för det andra, att Libyen inte kan hantera sina säkerhetsutmaningar ensamt utan ett omfattande stöd av FN och andra regionala organisationer.