Vapensystemvärdering 2015 - Årsrapport

Författare:

  • Daniel Tourde
  • Peter Strömbäck
  • John Robinson
  • Erik Berglund
  • Fredrik Berefelt

Publiceringsdatum: 2016-01-13

Rapportnummer: FOI-R--4188--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Simuleringsbaserad vapensystemvärdering
  • luftvärn
  • värderingsmetodik

Sammanfattning

I detta dokument redovisas den verksamhet som genomförts på Försvarsmaktens uppdrag inom projektet "Vapensystemvärdering" under 2015. Verksamheten har delats in i fyra delar som alla bidrar till att stödja Försvarsmakten med vapensystemvärderingskompetens. Dessa delar är omvärldsbevakning, värdering, utveckling av modeller och verktyg, samt kvalitetssäkring. Utöver dessa huvudsakliga delområden redovisas även övriga genomförda aktiviteter. Under 2013 påbörjades arbete för att kunna värdera luftvärnssystem, denna verksamhet har pågått sedan dess, tillsammans med ett fåtal aktiviteter inom ytterballistik.