AVAL Reference manual 6.9.10

Författare:

  • Mats Hartmann
  • Peter Alvå
  • Johan Pelo

Publiceringsdatum: 2016-01-15

Rapportnummer: FOI-R--4191--SE

Sidor: 235

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • AVAL
  • manual
  • 6.9.10

Sammanfattning

Det här är referensmanualen till AVAL 6.9.10 som beskriver hur AVAL fungerar. För information om hur AVAL används, se AVAL user's manual och för filformatsexempel se AVAL file format manual.