Comparison of Two Mobility Models for Tactical Ad Hoc Networks

Författare:

  • Ulf Sterner

Publiceringsdatum: 2016-04-19

Rapportnummer: FOI-R--4220--SE

Sidor: 33

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • mobilitetsmodellering
  • kanalmodellering
  • trådlösa nätverk

Sammanfattning

Vid modellering av taktiska radionät är det viktigt att få med effekter av nodernas mobilitet. I denna rapport jämför vi två mobiltsmodeller, en slumpvandringsmodell och en gruppmobilitetsmodell. Jämfört med slumpvandringsmodellen erbjuder gruppmobilitetsmodellen fler justeringsmöjligheter men har samtidigt en mer komplex struktur. Utvärdering av en elementär vågform visar att gruppmobilitetsmodellen är mindre utmanande än slumpvandringsmodellen ur kapacitetssynpunkt men att den är mer utmanande sett till andelen trafik som levereras. Gruppmobilitetsmodellen kräver också fler eller längre simuleringar, jämfört med slumpvandringsmodellen för att uppnå samma varians för de studerade metrikerna. Vidare visar utvärderingen att radiokanalen och terrängen har betydligt större påverkan på simuleringsresultaten än nodernas rörelsemönster. Sålunda är det viktigast att modellera radiokanalens dynamik på ett realistiskt sätt. Nodernas rörelser behöver också modelleras emellertid är nyttan av detaljerad modellering av nodernas rörelsemönster begränsad.