Russia’s state armament programme to 2020: a quantitative assessment of implementation 2011–2015

Författare:

 • Julian Cooper

Publiceringsdatum: 2016-03-21

Rapportnummer: FOI-R--4239--SE

Sidor: 119

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • beväpning
 • materielanskaffning
 • FoU
 • försvarsindustri
 • försvarsbudget
 • militärutgifter
 • Ukraina
 • sanktioner
 • utvecklingsprogram

Sammanfattning

Det statliga beväpningsprogrammet för perioden 2011-2020 antogs vid slutet av 2010 under president Dmitrij Mevedev. Programmet var mycket ambitiöst och innebar planerad anskaffning av vapen och annan militär materiel, forskning och utveckling (FoU) samt utveckling av nya system till ett värde av 20 biljoner rubel (eller USD 680 mrd vid dåvarande valutakurs). Syftet med programmet var att öka andelen moderna vapen inom de Väpnade Styrkorna från 15 procent 2010, till 30 procent 2015 och 70 procent 2020. Programmet har genomförts inom de årliga budgetfinansierade försvarsupphandlingarna och med hjälp av statligt garanterade krediter. Som en följd av detta växte försvarsindustrins produktion med 20 procent 2014, jämfört med 6 procent tre år tidigare. Volymen i anskaffningen har vuxit över perioden och införandet av ny materiel har varit särskilt påtaglig inom strategiska robottrupperna och flygstridskrafterna. Resultaten inom marin- och marksstridskrafterna är inte lika påtagliga. Under 2014 påverkades den ryska försvarsindustrin negativt av Rysslands invasion i Ukraina. Den kris som följde ledde till att det försvarsindustriella samarbetet med Ukraina bröts, med uteblivna leveranser från den ukrainska försvarsindustrin som följd. Sanktionerna från Natooch EU-länder och har också försvårat försvarsindustrins verksamhet liksom den kraftiga nedgången i ekonomin som satt press på statsfinanserna. Det kommande beväpningsprogrammet för 2016-2025 har därför senarelagts med tre år. Icke desto mindre så har beväpningsprogrammet 2011-2020 inneburit en väsentlig modernisering av de ryska Väpnade Styrkornas utrustning för första gången sedan Sovjetunionens sammanbrott.