Energi och förmåga - Analytiska perspektiv och empiriska erfarenheter inom drivmedelsområdet

Författare:

  • Ester Veibäck
  • Bengt Johansson
  • Daniel Jonsson
  • Hannes Sonnsjö
  • Eva Mittermaier
  • Ann-Sofie Stenerus

Publiceringsdatum: 2016-04-11

Rapportnummer: FOI-R--4241--SE

Sidor: 85

Skriven på: Svenska