The Future of Regional Security in the Middle East: Expert Perspectives on Coming Developments

Författare:

  • John Rydqvist
  • Erika Holmquist

Publiceringsdatum: 2016-04-19

Rapportnummer: FOI-R--4251--SE

Sidor: 118

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Denna rapport innehåller texter på flera olika teman med stor betydelse för säkerhetsutvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika. Analysen fokuserar på den regionala analysnivån. Texterna är skrivna av ett antal välrenommerade forskare från olika discipliner. Skribenterna ombads att förhålla sig till framtiden och hur den fråga de skriver om kan komma att påverka säkerheten i regionen. Rapporten diskuterar energi och säkerhet, geografi, naturresurser och klimat, politiska motsättningar i spåren av den arabiska våren, det militära verktyget, våldsamma icke-statliga grupper, USA:s Mellanösternpolitik, regional säkerhetsarkitektur och den historiska roll som skapandet av moderna arméer har haft för statsbyggnadsprojekten i regionen.