NCS3 - Gammalt är inte äldst

Författare:

  • Vidar Hedtjärn Swaling
  • Fredrik Malmberg Andersson
  • Jonas Clausen Mork

Publiceringsdatum: 2016-11-01

Rapportnummer: FOI-R--4292--SE

Sidor: 54

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

I denna studie undersöks synen på, och hanteringen av, åldrande industriella informations- och styrsystem (ICS) inom några samhällsviktiga verksamheter i Sverige. Studien är intervjubaserad och syftar till att skapa en överblick över hur aktörerna upplever situationen och hur de tar sig an utmaningar som de ställs inför. Resultatet visar att det inte är åldrande i den traditionella meningen, dvs. att något degenererar tills det slutar fungera, som utgör den stora utmaningen. Utmaningarna är i stället kopplade till relativt åldrande, dvs. att tekniska lösningar åldras relativt omgivningens krav. Kraven kommer i första hand från de snabbt evolverande informations- och övervakningssystemen, med resultat att ny automationsutrustning snabbt uppfattas som omodern. I första hand är det leverantörernas allt kortare supporthorisont som är gränssättande. En generell tendens är att ICS närmar sig IT med allt vad det innebär av möjligheter och utmaningar - uppkopplat och billigt, men med ökad exponering mot Internet. En tendens är också mindre av customlösningar och mer av färdiglösningar vilket går hand i hand med lägre grad av djup kunskap om hur systemen fungerar, och ett allt starkare leverantörsoligopol. Konsekvenserna kan bli sårbarheter i form av "svarta lådor" och "lapptäcken" av lösningar som både försvårar underhåll, planering och möjligheter att få support. Det blir också svårare att skydda sig mot IT-attacker av olika slag. Studien är gjord på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inom ramen för Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet (NCS3).