Avanonymisering i sociala medier

Författare:

 • Fredrik Johansson
 • Lisa Kaati
 • Tim Isbister
 • Peter Litsegård

Publiceringsdatum: 2016-10-06

Rapportnummer: FOI-R--4293--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • aliasmatchning
 • anonymitet
 • användarprofilering
 • avanonymisering
 • författaranalys
 • författarigenkänning
 • sociala medier

Sammanfattning

I dagens samhälle sker alltmer kommunikation på Internet och i sociala medier. Detta gäller även vid kommunikation av mer oönskad karaktär, såsom anonyma hot på Twitter, försäljning av illegala droger på Dark Web och uppmaningar via Telegram att ansluta sig till terrorgrupper och att genomföra terrorattentat. Vid denna typ av kommunikation används ofta användarkonton som inte explicit talar om vilken person som ligger bakom kontot, utan erbjuder någon form av anonymitet. I denna rapport presenteras tekniska lösningar som kan användas för att avanonymisera och få fram relevant information om innehavare av användarkonton på sociala medier genom metoder som författarigenkänning, aliasmatchning och användarprofilering. Tekniska möjligheter och begränsningar med att applicera de presenterade teknikerna på verklig data för brottsbekämpning och kontraterrorism tas upp. Därutöver diskuteras översiktligt eventuella etiska och juridiska problem med att använda denna typ av tekniker utanför en ren forskningsmiljö.