Polen - en nyckel i försvaret av NATO:s östra flank

Författare:

 • Anna Sundberg
 • Eva Hagström Frisell

Publiceringsdatum: 2016-11-17

Rapportnummer: FOI-R--4310--SE

Sidor: 88

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Polen
 • säkerhets- och försvarspolitik
 • NATO
 • östra flanken
 • Ryssland
 • hybridkrigföring
 • cybersäkerhet
 • EU
 • USA
 • Weimartriangeln
 • Visegrad
 • Tyskland
 • försvarsreform
 • försvarsbudget
 • modernisering
 • NRF
 • VJTF
 • MNC NE
 • övningar

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att analysera polsk säkerhets- och försvarspolitik samt dess betydelse för försvaret av NATO:s östra flank. Ett särskilt fokus läggs på förändringar som har genomförts under de senaste två åren, dvs. efter Rysslands illegala annektering av Krim, NATO:s åtgärder för att stärka den östra flanken samt det polska maktskiftet 2015. Även om den nya regeringen och presidenten har framfört ett tydligt budskap om förändring uppvisar den polska säkerhets- och försvarspolitiken en hög grad av kontinuitet. Det nya styret har dock tagit flera initiativ till reformer och satsningar som kan få genomslag på längre sikt. Försvarsbudgeten har höjts från 2016 och försvarsministern har lagt fram förslag om att etablera nya territorialförsvarsstyrkor samt revidera det militära moderniseringsprogrammet. En annan viktig nyhet är den uttalade ambitionen att spela en större roll för att bidra till säkerhet både på NATO:s östra och södra flank. Polen spelar en central roll i stärkandet av försvaret av den östra flanken bl.a. mot bakgrund av att landet huserar flera viktiga NATO-staber. Sammanfattningsvis är det ändå Polens geografiska läge snarare än landets nationella militära förmåga som gör att landet spelar en central roll i försvaret av NATO:s östra flank. Polen har problem både med implementeringen av försvarsreformen och moderniseringen av materiel. Samtidigt finns i Polen ett stort stöd bland såväl politiker som i den allmänna opinionen för att satsa på försvaret. Om regeringen lyckas med att realisera de reformer som föreslagits skulle Polens militära bidrag till försvaret av den östra flanken kunna öka.