Årsrapport Teknik för informationsfusion och analys (TIA) 2016

Författare:

  • Magnus Rosell

Publiceringsdatum: 2016-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4325--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • datadriven analys
  • underrättelseanalys
  • omvärldsanalys
  • webbanalys
  • vilseledning
  • påverkansoperation
  • sociala medier

Sammanfattning

FoT-projektet TIA (Teknik för informationsfusion och analys) bedriver forskning och kunskapsöverföring inom datadriven underrättelseanalys med fokus på metoder, verktyg och algoritmer för att stödja underrättelseanalytiker vid hantering av data från webben och sociala medier. Målet är att (semi-)automatiskt kunna detektera intressanta data och mönster som leder analytikern framåt. Exempel är tekniker för att hjälpa till att detektera vilseledning och påverkansoperationer, samt om det bakom två eller flera användarkonton på sociala medier i själva verket döljer sig endast en person. Denna rapport beskriver verksamheten under det första av projektets tre år. Under året har projektet studerat bl.a. avanonymisering, detektion av falska recension, påbörjat arbete kring bildanalys och vidareutvecklat våra prototyper.