Förvaltning Aval 2016

Författare:

  • Mats Hartmann
  • Peter Alvå
  • Johan Pelo

Publiceringsdatum: 2017-01-18

Rapportnummer: FOI-R--4371--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Aval
  • verkansvärdering
  • sårbarhet
  • verkan
  • värdering

Sammanfattning

Rapporten utgör 2016-års formella leverans inom Försvarsmaktsuppdraget Förvaltning Aval 14-16. Dokumentet består av tre huvuddelar: 1. En kortfattad beskrivning av Aval, lämplig att läsa för den som aldrig har kommit i kontakt med verktyget tidigare. 2. En beskrivning av genomförda värderingar med Aval, som försvarsmyndigheterna redan nu eller i framtiden kan ha nytta av. Under året har Aval bland annat använts för att värdera splitterstridsdelar, ammunition till Gripens automatkanon och ballistiskt skydd på Patgb 360. 3. En beskrivning hur källkod, manualer och liknande har utvecklats under året. Utöver detta redovisas även kundkontakter, kunders önskemål om ny eller förändrad funktionalitet och annat som bedöms som relevant.