The Assertive Kingdom - Saudi Arabia’s Threat Perception, Capabilities and Strategies

Författare:

  • Samuel Neuman Bergenwall

Publiceringsdatum: 2017-01-11

Rapportnummer: FOI-R--4390--SE

Sidor: 54

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Denna rapport bedömer Saudiarabiens hotbild, förmågor och strategier samt diskuterar frågor som kan komma att påverka kungarikets framtida stabilitet och säkerhetspolitik. Saudiarabien anser sig hotat på grund av Irans växande regionala inflytande; förändringar i USA:s Mellanösternpolitik; samt växande utmaningar från Daesh och al-Qaida; en saudisk vår; och till följd av ekonomisk stagnation. Tack vare ett årtionde av höga oljepriser har dock Saudiarabien byggt upp betydande ekonomiska förmågor och växande militär styrka samt bibehållit inflytande på områden som religion, media och i multilaterala institutioner. Saudiarabien använder sig av ett antal strategier för att minska upplevda hot och för att öka sina förmågor. Kungariket har antagit en radikal plan för ekonomisk reform, använder en kraftfull oljeprispolicy och utvecklar ett kärnenergiprogram. Saudiarabien moderniserar också sina väpnade styrkor, använder militärmakt utomlands och strävar efter att etablera en Riyadh-ledd regional säkerhetsarkitektur mindre beroende av väst. Vidare använder Saudiarabien repression mot oppositionella och finansiell diplomati samt nyttjar religion och media strategiskt för att säkerställa regimens intressen. Rapporten bedömer att Saudiarabiens framtida stabilitet och säkerhetspolitik framför allt kommer att påverkas av kungarikets relationer med Iran och USA, samt av Riyadhs förmåga att stärka ekonomin, hantera social förändring och undvika tronstrid inom kungafamiljen.