Spindeln i nätet – länsstyrelsernas arbete med civilt försvar och krisberedskap

Författare:

  • Ester Veibäck
  • Charlotte Ryghammar
  • Matilda Olsson

Publiceringsdatum: 2017-04-04

Rapportnummer: FOI-R--4414--SE

Sidor: 76

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • civilt försvar
  • krisberedskap
  • totalförsvar
  • planering.

Sammanfattning

Regeringens inriktning avseende ett modernt och sammanhängande civilt försvar är att det ska bygga på krisberedskapens strukturer och principer. I rapporten har vi studerat länsstyrelsens förutsättningar för att hantera den återupptagna planeringen av det civila försvaret. Genom en historisk tillbakablick presenterar vi huvuddragen i det civila försvarets framväxt från 1920-talet och framåt, samt vilka diskussioner som var tongivande under tiden då det gradvis monterades ner, under 1990-talet. Utifrån intervjuer med länsstyrelserepresentanter målas en bild av behoven på regional nivå för att kunna komma vidare i planeringen för civilt försvar. Genom samverkansformer som har byggts upp inom krisberedskapsarbetet finns en bra grund för att planera för civilt försvar. Det finns samtidigt en efterfrågan av en tydligare konkretisering från regeringen avseende målbild och ambition med det civila försvaret