SAUNA system beta-gamma detector calibration stability monitoring and correction

Författare:

  • Viktor Höglin
  • Tomas Fritioff
  • Anders Axelsson

Publiceringsdatum: 2017-12-04

Rapportnummer: FOI-R--4469--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ädelgas
  • Xenon
  • SAUNA
  • Systemprestanda
  • Detektorelektronikdrift
  • CTBT

Sammanfattning

En algoritm med mjukvaruimplementering har utvecklats för att automatiskt övervaka och korrigera elektronikinducerade avvikelser från energikalibreringen av SAUNA-systemets beta- och gammadetektorer. Kvalitetsövervakningsmätningar, som görs mellan varje prov- eller bakgrundsmätning, analyseras genom anpassning av hela spektrum till ett mallspektrum som skapas vid kalibreringen. Upptäckta avvikelser korrigeras genom förändring av den elektroniska förstärkningen innan nästa mätning påbörjas. Inledande prov och långtidstester visar att metoden förmår bevara spektrumstabilitet inom bättre än ungefär 1 % för elektrondetektorerna och ungefär 0.1 % för fotondetektorn. Analys av systemets korrektioner ger att den faktiska maximala avvikelsen under försöksperioden (om ingen korrektion gjorts) hade varit ungefär 15 %.