SAUNA Standard Calibration Procedure

Författare:

  • Anders Axelsson
  • Anders Ringbom
  • Mattias Aldener
  • Catharina Söderström
  • Tomas Fritioff

Publiceringsdatum: 2017-12-20

Rapportnummer: FOI-R--4489--SE

Sidor: 38

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ädelgas
  • Xenon
  • SAUNA
  • Kalibrering
  • CTBT

Sammanfattning

Detta dokument innehåller en förbättrad kalibreringsprocedur för SAUNA II och SAUNA III system för insamling och detektion av radioaktivt xenon. Dokumentet innehåller detaljerade procedurer för energi- och effektivitetskalibrering av detektorer (avsnitt 2) samt kalibrering av parametrar i gasprocessen (avsnitt 3): gaskromatograf (GC), överföringsfunktioner samt dödvolym.