Avskanning av forskningsfronten 2017. 2017 års verksamhet i korthet

Författare:

  • Christina Grönwall
  • Maja Karasalo
  • Göran Kindvall
  • Nima Khodabandeh
  • Anna Lindberg
  • Johan Schubert
  • Josefin Haaga

Publiceringsdatum: 2017-12-13

Rapportnummer: FOI-R--4490--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Framsyn
  • avskanning
  • HSTOOL

Sammanfattning

Avskanning av forskningsfronten syftar till att på bred front fånga upp aktuell forskning som bedrivs av olika forskningsutövare. Det kan handla om vetenskapliga framsteg inom såväl försvarsforskning som om civil forskning med möjlig militär tillämpning. Avskanningsverksamheten är framåtblickande med ett tidsperspektiv för framtida tillämpningar på 10 till 25 års sikt. I analysen av avskanningsresultaten värderas betydelsen för Försvarsmakten och förslag ges på hur resultaten kan omhändertas. Denna rapport sammanfattar 2017 års verksamhet och resultat. En stor del av arbetet i projektet har genomförts i samarbete med TNO (Nederländerna) och DRDC (Kanada) inom det projektavtal FOI har med dessa organisationer. Projektet har utvecklat metodiken för avskanning och värdering. FOIs verktyg för automatiska analyser för avskanning, HSTOOL, har gjorts om i grunden för att kommunicera med databaser med engelskspråkig information. Det sker även annan, relaterad avskannande verksamhet på FOI som också den sammanfattas i rapporten.