Omvärldsanalys RYMD 2017. Med fokus på försvar och säkerhet

Författare:

 • Sandra Lindström
 • Daniel Faria
 • Kristofer Nevall
 • Juuko Alozious

Publiceringsdatum: 2017-12-27

Rapportnummer: FOI-R--4517--SE

Sidor: 109

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • omvärldsanalys
 • omvärldsbevakning
 • rymd
 • trender
 • ekonomi
 • statistik
 • möjligheter
 • hot

Sammanfattning

FOI bedriver omvärldsbevakning och -analys inom rymdområdet med fokus på försvars- och säkerhetsfrågor. Verksamheten har pågått sen 2003 och utförs på uppdrag av Försvarsmakten i den långsiktiga FoT-verksamheten (Forskning och Teknikutveckling). Omvärldsbevakningen och -analysen som bedrivs är en förutsättning för att förstå hur rymdområdet påverkar militär förmågeutveckling och nationell säkerhet, både ur ett nationellt perspektiv och för att bedöma andra staters kapacitet och förmåga. Syftet med denna rapport är därför att ge en översikt av rymdområdets globala utveckling, framförallt de senaste tre åren, och vilka trender vi kan utläsa framöver genom att studera hur omvärlden agerar inom området. Vi sätter sedan detta i ett svenskt sammanhang och lyfter fram utmaningarna ur ett försvars- och säkerhetsperspektiv. De utmaningar som vi har identifierat är kring organisation och ansvar, behovet av en svensk försvars- och säkerhetsstrategi för rymdfrågor, förstärkt försvarsforskning och teknikutveckling inom rymdområdet, hur Sverige ska hantera EU:s rymdstrategi, riskerna med omvärldens kapacitetshöjning inom rymdområdet, den ökade hotretoriken i rymden, balansen mellan effekt och sårbarhet samt möjligheterna med små satelliter i försvarsforskning och teknikutveckling.