Rapid identification of harmful microorganisms under field conditions

Författare:

  • Per Ola Andersson
  • Mats Forsman
  • Linda Karlsson
  • Jonas Näslund
  • Andreas Sjödin
  • Per Stenberg
  • Pär Wästerby

Publiceringsdatum: 2018-03-28

Rapportnummer: FOI-R--4559--SE

Sidor: 27

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • B-detektion
  • snabbdetektion
  • mikroorganismer

Sammanfattning

Det hot som olika mikroorganismer utgör mot människors hälsa och livsmedelsproduktion har de senaste åren blivit ett allt mer komplext problem. Bidragande orsaker är, förutom ökade resor och transporter av varor, även utvecklingen inom bioteknologi. Som en konsekvens av detta har alltfler tillgång till olika typer av mikroorganismer och kunskap hur dessa på olika sätt kan modifieras, t.ex. ökad antibiotikaresistens eller toxinproduktion. Traditionellt har man fokuserat på ett fåtal högriskorganismer inom den militära sektorn (the dirty dozen), men hotbilden är numera för komplex för att som idag nästan uteslutande satsa på utveckling av metoder för identifiering av specifika mikroorganismer. Förutom behovet av att utveckla breda och känsliga metoder som kan svara på vilka organismer som finns i ett prov, och inte bara om organism X eller Y finns i provet, finns ett behov av att kunna utföra analyserna snabbt på plats. Detta behövs för att riskbedömningar och lämpliga motåtgärder ska kunna göras så snabbt som möjligt. Denna rapport sammanfattar de tekniker för identifiering av mikroorganismer som idag är tillgängliga eller för närvarande är under utveckling och som dessutom är snabba (under 60 minuter), fältmässiga (kunna användas utanför laboratoriemiljö) och breda (kunna detektera ett stort antal organismer).