Radio med eller utan router?

Författare:

  • Anders Hansson
  • Jimmi Grönkvist

Publiceringsdatum: 2018-04-17

Rapportnummer: FOI-R--4568--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Taktiska flerhoppsnät
  • radionät
  • TCP
  • IP
  • inbyggd router
  • lagertre- radio lager-två-radio

Sammanfattning

De flesta moderna taktiska radiosystem säljs med en inbyggd router, som dels hanterar trafik inom radionätet, dels hanterar trafik mot andra anslutna nät. I kommersiella civila system är det däremot brukligt att routrar anskaffas separat. Vi beskriver fördelar och nackdelar med dessa alternativ, både ur radiotillverkarnas och användarnas perspektiv. För stora mobila flerhoppsnät är den främsta fördelen med en inbyggd router att routing-signalering kan anpassas för radionätet. Detta är nödvändigt eftersom standardprotokoll som OSPF har ger en stor overhead i radionätet. Dessutom ges en större möjlighet att kravställa stöd för tjänster vid upphandling av radio med inbyggd router. En stor fördel med radio utan inbyggd router är att nätansvariga kan välja routerlösningar på lager tre som fungerar bra tillsammans med det fasta nätets routrar och att radiotillverkare inte måste involveras vid uppgraderingar av protokoll på lager tre. Risken för kompatibilitetsproblem och felaktiga rutter är också lägre. En viktig aspekt vid analys av routingstrategier mellan olika system är hur näten används. För en mer detaljerad analys behövs bra scenarier lägst på brigadnivå.