CSMA för backbone-nät

Författare:

  • Jimmi Grönkvist
  • Ulf Sterner
  • Arwid Komulainen

Publiceringsdatum: 2018-04-16

Rapportnummer: FOI-R--4569--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Backbone-nät
  • CSMA

Sammanfattning

I denna rapport undersöks hur väl ett CSMA-baserat accessprotokoll fungerar i ett semi-mobilt backbone-nät. De nät som undersöks upptar större ytor och inkluderar längre länkar än taktiska ad hoc-nät. Protokollen som används måste därmed anpassas och för CSMA innebär det huvudsakligen att väntetiderna i protokollet måste öka markant. En följd av de ökade väntetiderna är att nätet enbart presterar bra så länge paketen som skickas är stora. Nätverksssimuleringar används för att undersöka hur olika nätaspekter, trafikmodeller och parameterval påverkar vilken kapacitet för användartrafik som erhålls. Resultaten tyder generellt på att en kapacitet uppåt 20-30% av den totala bandbredden är vad som kan förväntas i de scenarier som undersökts. Kapaciteten kan dock variera mycket beroende på nodernas placeringar och fördelning av trafik i nätet.