The Second Libyan Civil War - Security Developments During 2016-2017

Författare:

 • Mikael Eriksson
 • Elias Bohman

Publiceringsdatum: 2018-02-26

Rapportnummer: FOI-R--4571--SE

Sidor: 32

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Libyen
 • Nordafrika
 • jihadism
 • väpnade grupperingar
 • inbördeskrig
 • säkerhetspolitik
 • Mellanöstern
 • Tripoli
 • Tobruk
 • Afrika
 • ISIS
 • GNA
 • LNA
 • EUBAM
 • UNSMIL.

Sammanfattning

Denna studie analyserar den libyska konfliktens huvudsakliga utveckling och fredsinitiativ under perioden 2016-2017. En betoning läggs på den interna dynamiken, med referens till huvudkonflikten såväl som säkerhetsutvecklingar i södra Libyen. Studien finner att den militära utvecklingen pekar på ökade våldsnivåer och fortsatta konfrontationer samt hot från islamistiska grupper, varför vägen mot stabilitet kan komma att ta många år. Säkerhetsutmaningarna i landet och i regionen är omfattande och hindren till fred är fortsatt stora.