Virtualisering inom industriella informations- och styrsystem

Författare:

  • Amund Gudmundson Hunstad
  • Christian Valassi
  • David Lindahl

Publiceringsdatum: 2018-07-05

Rapportnummer: FOI-R--4603--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Industriella informations- och styrsystem
  • virtualisering
  • säkerhetsaspekter

Sammanfattning

Virtualisering framträder i ökande grad som smidigt och attraktivt för industriella informations- och styrsystem. Säkerhetsmässiga avvägningar är dock nödvändiga vid övergång från traditionell till virtualiserad datordrift. Denna rapport redovisar huvudtyper av virtualiseringslösningar och relaterade säkerhetsutmaningar. Med detta som utgångspunkt formuleras säkerhetsrelaterade rekommendationer för systemägare och operatörer av industriella informations- och styrsystem. Studien drar som slutsats att virtualisering implicerar organisatoriska såväl som tekniska utmaningar och att leverantörsberoenden kräver noggranna överväganden. Detta indikerar vidare behov av planering avseende ansvarsfrågor, incidenthantering respektive risk- och sårbarhetsanalys.