Robust group communications for mobile ad hoc networks

Författare:

  • Jimmi Grönkvist
  • Anders Hansson
  • Jan Nilsson
  • Mariann Hauge
  • Lars Landmark

Publiceringsdatum: 2018-10-08

Rapportnummer: FOI-R--4610--SE

Sidor: 40

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • SMF
  • SKB
  • ad hoc-nät
  • multicast routing

Sammanfattning

Detta är slutrapporten för WP1 Robust gruppkommunikation för mobila ad hocnätverk, inom NORDEFCO "Gruppkommunikation för militära mobil ad hocnätverk (MANET)". Arbetet har utförts gemensamt av FOI och FFI. I militära nätverk är en stor del av trafiken gruppkommunikation, ofta kallad broadcast/multicast, det vill säga trafik riktad till flera noder. Vi studerar egenskaper och förbättringar av två av de mest intressanta teknikerna för vidarebefordran av grupptrafik till de adresserade mottagarna (multicastgruppen). Studien utförs för mobila militära ad hoc-nätverk och de två teknikerna är synkroniserad kooperativ broadcast på lager 2 och "Simplified Multicast Forwarding" (SMF) på lager 3.