Studie plutonbeväpning - Slutrapport 2016-2018

Författare:

  • Niclas Stensbäck
  • Anna Önehag
  • Camilla Andersson

Publiceringsdatum: 2018-09-20

Rapportnummer: FOI-R--4613--SE

Sidor: 18

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Denna rapport utgör slutrapportering för projektet "Studie plutonbeväpning" och beskriver det arbete som genomförts i projektet for att stötta Markstridsskolan, avdelningen for stridsteknik, i Kvarn. Ett simuleringsverktyg, Suss-G, har tagits fram som kan användas for att simulera avsutten strid på gruppnivå med olika beväpningsalternativ. Detta har använts for att stötta Försvarsmakten i studier av burna vapensystem. Projektet har även stöttat Försvarsmakten i definitionen av stridseffekt och stöttat i arbetet med att värdera beväpningsalternativ for skyttegrupper. Simuleringsverktyget Suss-G beskrivs översiktligt, med en beskrivning av några av de komponenter och delmodeller som ingår i verktyget. Ett antal framtida utvecklingsområden och möjliga användningsområden har identifierats, och beskrivs kortfattat i slutet av rapporten.