The Geopolitics of Russian energy

Författare:

 • Niklas Rossbach

Publiceringsdatum: 2018-11-06

Rapportnummer: FOI-R--4623--SE

Sidor: 86

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • energi
 • energisäkerhet
 • Europa
 • gas
 • GECF
 • geopolitik
 • LNG
 • olja
 • OPEC
 • gas- och oljeledningar
 • NATO
 • Ryssland

Sammanfattning

Att frysa om vintern och se världsekonomin kollapsa är risker som förknippas med gas och olja, och därmed med Ryssland. Medan Rysslands ekonomi endast är tre gånger så stor som Sveriges är Ryssland en av världens ledande exportörer av olja och gas. Inkomsterna från landets energiexport är avgörande för Rysslands försvarsbudget och landets stormaktsroll. Exporten stärker även ryskt inflytande runt om i världen. Med andra ord hänger energifrågor samman med geopolitik. Europa är beroende av rysk gas och fruktar att gasen stängs av i ett värsta falls scenario. Den oväntade ökningen av oljeproduktionen som USA bidragit med efter genombrottet för okonventionell produktion, känd som den amerikanska energirevolutionen, har fört samman Ryssland och Saudiarabien och lett till att OPEC återgått till sin traditionella roll av att pressa upp oljepriset. Emellertid kanske eran för de fossilbränslena går mot sitt slut vilket påverkar alla auktoritära energiexportberoende länder. Ryssland måste anpassa sin ekonomi men har med sin annektering av Krim samtidigt utmanat den internationella regelbaserade ordningen. På senare tid har Ryssland valt att fördjupa sin energirelation med Kina. Denna rapport erbjuder en geopolitisk analys av rysk energi.