Russian Electronic Warfare. The role of Electronic Warfare in the Russian Armed Forces

Författare:

  • Jonas Kjellén

Publiceringsdatum: 2018-10-04

Rapportnummer: FOI-R--4625--SE

Sidor: 105

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • telekrig
  • elektronisk krigföring
  • Ryssland
  • ryska Väpnade styrkorna
  • mikrovågsvapen
  • laservapen
  • signaturreducering

Sammanfattning

Hur har rysk förmåga till elektronisk krigföring utvecklats de senaste tio åren? Vilka tendenser kan man se i dess fortsatta utveckling? Dessa två frågeställningar analyseras i denna studie. Att förstå de mest rudimentära tekniska förutsättningar och begränsningar som finns för att bedriva elektronisk krigföring är krävande, och överlåts därför ofta åt specialister. Den uppmärksamhet rysk elektronisk krigföring åtnjutit de senaste åren är därför mycket ovanlig. Grunden till denna uppmärksamhet är den utveckling som elektronisk krigföring genomgått i Ryssland de senaste tio åren. I synnerhet är det dess användning i framför allt östra Ukraina och Syrien som fångat omvärldens intresse. Denna studie visar att det alltför ensidiga fokus på de spektakulära förmågor som använts i dessa krisområden har lett till att andra viktiga faktorer har förbisetts. Det är framförallt offensiva förmågor inom rysk elektronisk krigföring som uppmärksammats - eller till och med överdrivits. De defensiva och preventiva åtgärderna har i hög grad förbisetts eller underskattats.