Defence Economic Outlook 2018

Författare:

  • Per Olsson
  • Juuko Alozious
  • Maria Ädel

Publiceringsdatum: 2018-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4631--SE

Sidor: 90

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Militära utgifter
  • materiel kvantitet
  • försvarsindustri
  • makroekonomiska trender
  • europeiskt samarbete

Sammanfattning

Medan USA och dess NATO-allierade fortfarande har ett avsevärt övertag i termer av militära utgifter och modern materiel, har stormakter såsom Kina och Ryssland stadigt minskat förmågegapet. Efter årtionden av att bekämpa terrorism and uppror ökar USA nu sin förmåga att möta kvalificerade motståndare. Samtidigt strävar flera europeiska länder efter att höja sina nationella försvarsförmågor med ökade militära utgifter och investeringar i materiel. Efter årtionden av stagnerande eller minskade försvarsbudgetar kan denna utveckling innebära både möjligheter och utmaningar för den europeiska försvarsindustrin. För att bedöma den europeiska försvarsindustrins svar på en ökad efterfrågan genomfördes intervjuer med representanter från försvarsföretag och andra intressenter. Medan en ökad efterfrågan sågs som positivt, varierade synen på omfattningen och beständigheten i denna ökning. Identifierade utmaningar för den europeiska försvarsindustrin innefattar; en ökad amerikansk protektionism, nytillkomna konkurrenter, att hitta skicklig och utbildad arbetskraft, ett behov av att stödja små och medelstora företag samt otillräckliga investeringar i forskning och utveckling. Tillsammans borde dessa faktorer ge ytterligare incitament att fortsätta eller öka koordinering, samarbete samt konsolidering av den europeiska försvarsindustrin.