Syria's Civil War: Government Victory or Frozen Conflict?

Författare:

  • Aron Lund

Publiceringsdatum: 2018-12-14

Rapportnummer: FOI-R--4640--SE

Sidor: 79

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Syrien
  • Mellanöstern
  • krig
  • uppror
  • icke-statliga aktörer

Sammanfattning

Denna rapport analyserar läget i det syriska inbördeskriget 2018 och ger en översiktlig bild av de viktigaste aktörerna inom och utom landet, med särskilt fokus på president Bashar al-Assads centralregering. Rapporten undersöker ett antal frågor som kan bli avgörande för framtiden, i ett läge då kriget i Syrien närmar sig en slutfas. Utfallet kan bli en frusen konflikt med olösta territoriella och politiska nyckelfrågor, trots att konfliktens rent militära dimension klingar av. På senare år har Syrienkriget utvecklats i riktning mot en trevande stabilisering och en potentiellt långvarig territoriell uppdelning. Mot slutet av 2018 beskyddas samtliga tre återstående icke-regeringskontrollerade områden (Tanfregionen, nordvästra Syrien inklusive Idlib, samt kurdiskdominerade nordöstra Syrien) av politiska och militära arrangemang som tvingats fram av Ryssland, USA och Turkiet, samt i någon mån Iran. Om dessa externa makter ändrar politisk inriktning kan Syriens framväxande status quo förändras eller till och med radikalt kullkastas. Om utvecklingen däremot fortsätter i nuvarande riktning tycks det sannolikt att Syrien förblir uppdelat mellan Assads auktoritära centralregering, som styr lejonparten av befolkningen men har svårt att återhämta sig ekonomiskt, och ett eller flera rivaliserande politiska system som fortlever i perifera enklaver under utländskt beskydd.