Military Cooperation Around Framework Nations: A European Solution to the Problem of Limited Defence Capabilities

Författare:

 • Eva Hagström Frisell
 • Emma Sjökvist

Publiceringsdatum: 2019-02-26

Rapportnummer: FOI-R--4672--SE

Sidor: 54

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • Säkerhetspolitik

Nyckelord:

 • Europa
 • EU
 • Framework Nations Concept
 • FNC
 • förmågeutveckling
 • försvarssamarbete
 • insatser
 • Joint Expeditionary Force
 • JEF
 • militär förmåga
 • Nato
 • operationer
 • ramnation
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tyskland

Sammanfattning

I denna studie analyseras två europeiska försvarssamarbeten som innebär att länder knyter militära förmågor närmare en ramnation: Framework Nations Concept (FNC) som leds av Tyskland och Joint Expeditionary Force (JEF) som leds av Storbritannien. Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse dessa samarbetsformat har för säkerhet och försvar i Europa, med ett särskilt fokus på Sverige och Östersjöregionen. De potentiella vinsterna med dessa samarbeten är flera. De kan möjliggöra snabbare beslutsfattande, samtidigt som de bidrar till en jämnare bördefördelning inom Nato. Därtill kan de stärka de säkerhetspolitiska relationerna i regionen och utveckla samverkansförmågan mellan ländernas försvarsmakter. FNC och JEF kan dock samtidigt leda till en fragmentering av försvarssamarbetet i Europa och till ett slöseri av knappa resurser som behövs för nationellt försvar. Detta skulle i slutändan kunna minska sammanhållningen inom de multilaterala institutionerna i Europa. Eftersom många europeiska stater, Sverige inkluderat, har begränsade militära förmågor rekommenderas i studien en övergripande samordning av olika försvarssamarbeten i Europa för att undvika fragmentering och duplicering av försvarssatsningar. Därtill behöver Sverige prioritera de försvarssamarbeten som anses leda till störst resultat och som stärker den nationella militära förmågan.