Avalförvaltning 2017-2019. Årsrapport 2018

Författare:

  • Mats Hartmann
  • Peter Alvå
  • Johan Pelo

Publiceringsdatum: 2018-12-31

Rapportnummer: FOI-R--4699--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • AVAL
  • verkansvärdering
  • sårbarhet
  • verkan
  • värdering

Sammanfattning

Denna rapport utgör 2018-års formella leverans inom Försvarsmaktsuppdraget Förvaltning AVAL 17-19 [1]. Dokumentet består av tre huvuddelar: 1. En kortfattad beskrivning av AVAL, lämplig att läsa för den som aldrig har kommit i kontakt med verktyget tidigare. 2. En beskrivning av vad AVAL har använts till under året. 3. En beskrivning av vad som har gjorts med källkod, manualer och liknande under året. Utöver detta redovisas även användare och annat som bedöms som relevant.