Försvarsnära tillämpningar av Artificiell Intelligens

Författare:

 • Tove Gustavi
 • Jörgen Karlholm
 • Daniel Oskarsson
 • Tam Beran
 • Oscar Björnham
 • Erik Gudmundson
 • Hugo Heden
 • Henrik Karlzén
 • Johannes Lindblom
 • Jonas Nordlöf
 • Ioana Rodhe
 • Teodor Sommestad
 • Peter Svenmarck
 • Markus Svensson

Publiceringsdatum: 2019-02-13

Rapportnummer: FOI-R--4707--SE

Sidor: 66

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Ledningsteknologi

Nyckelord:

 • artificiell intelligens
 • maskininlärning
 • artificiella neurala nätverk
 • försvar

Sammanfattning

De senaste åren har utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) gått snabbt framåt. Den teknik som ligger bakom många av framgångarna (exempelvis inom automatisk bildbehandling och datorspelande system) är s.k. djupinlärning (eng. Deep Learning), men även andra metoder har ägnats förnyat intresse som lett till intressanta resultat. Till följd av framgångarna har man inom ett antal domäner börjat fundera över om den "nya" tekniken kan användas för att lösa befintliga problem. Detta gäller även den militära domänen. Avseende användning av AI i en militär kontext finns många frågetecken, både praktiska, säkerhetsmässiga, psykologiska och etiska, men det finns också potential för stora förbättringar av nuvarande system. Det är av mycket stor vikt att svenska försvarsmyndigheter håller sig uppdaterade om utvecklingen inom AI och dess potentiella effekter inom den militära arenan. I denna rapport har FOI:s avdelningsöverskridande AI-projekt sammanställt idéer för hur AI på kort eller lång sikt skulle kunna tillämpas inom ett antal områden som ligger nära FOI:s verksamhet.