Ensamagerande våldsverkare. Profiler, riskbedömningar och digitala spår

Författare:

  • Lisa Kaati
  • Katie Asplund Cohen
  • Nazar Akrami

Publiceringsdatum: 2019-02-13

Rapportnummer: FOI-R--4736--SE

Sidor: 61

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Övrigt

Nyckelord:

  • ensamagerande våldsverkare
  • varningsbeteenden
  • riskbedömning
  • digitala spår

Sammanfattning

Denna rapport ingår i det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut där kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda ska utföras (Ku2016/01373/D samt Ju2018/01298/KRIM) . Rapporten handlar om ensamagerande våldsverkare - individer som utan, eller med minimal hjälp från andra, begår planerade våldsamma attacker. Rapporten belyser några av de faktorer som ensamagerande i vid bemärkelse - inte bara ideologiskt motiverade, utan även sådana som agerar utifrån personliga motivhar gemensamt, och som skiljer dem från övriga befolkningen. Till den befintliga psykologiska forskningen om ensamagerande som till stor del bygger på sjukjournaler, anteckningar från fängelser eller intervjuer med anhöriga har vi lagt till ännu en dimension: deras egna ord. Ett flertal av de gemensamma psykologiska faktorerna kommer nämligen till uttryck i det material av text som många ensamagerande efterlämnar på sociala medier. Med utgångspunkt i forskning om psykologi, lingvistik och datavetenskap har vi utvecklat ett textanalysverktyg i syfte att assistera i riskbedömningar av potentiella ensamagerande. Ju mer vi vet om det komplexa samspelet mellan faktorer som utmärker ensamagerande, desto större möjlighet har vi att stoppa deras attacker innan det är för sent.