Radionuclide particles in ground level air in Sweden during 2018

Författare:

 • Martin Goliath
 • Carl Hellesen
 • Lindsay Karlkvist
 • Johan Kastlander
 • Henrik Olsson
 • Catharina Söderström

Publiceringsdatum: 2019-07-02

Rapportnummer: FOI-R--4778--SE

Sidor: 20

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • CBRN-frågor

Nyckelord:

 • Luftburen radioaktivitet
 • deposition
 • 7Be
 • 137Cs
 • 131I
 • 60Co

Sammanfattning

Stationer för filtrering av markluft finns på sex ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Kista, Visby och Ljungbyhed. Filtren pressas och analyseras veckovis med hjälp av gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Nederbörd samlas in på fyra av stationerna: Kiruna, Gävle, Kista och Ljungbyhed. Nederbördsproverna askas in och mäts därefter med hjälp av gammaspektroskopi. Veckovisa aktivitetskoncentrationer av 7Be och 137Cs under 2018 för luft och nederbörd presenteras för de olika stationerna. I de fall andra antropogena radionuklider detekterats presenteras även dessa.