CBR-sanering - 2017-2018

Författare:

 • Marianne Thunéll
 • Per Ola Andersson
 • Micael Granström
 • Eva Lundmark
 • Torbjörn Nylén
 • Lina Thors
 • Elisabeth Wigenstam

Publiceringsdatum: 2019-10-09

Rapportnummer: FOI-R--4783--SE

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • CBRN-frågor

Nyckelord:

 • operativt
 • hudsanering
 • R-sanering
 • B-sanering

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar verksamheten som bedrivits i projektet CBR-sanering under 2017 och 2018. Projektet är uppdelat i en praktisk del med operativt fokus och en del med experimentell verksamhet vid FOI. Den praktiskt operativa delen innefattar att delta vid och vara stöd vid försök och övning av operativ sanering och den andra delen fokuserar på mindre, väl avgränsade operativa frågeställningar som kan besvaras med experimentella försök på laboratorium.