Strategic Outlook 8: Sweden's total defence - challenges and opportunities

Författare:

  • Niklas Rossbach
  • Josefin Haaga
  • Daniel Jonsson
  • Anna Sundberg
  • Sofia Olsson
  • Jakob Gustafsson
  • Camilla Trane

Publiceringsdatum: 2019-10-25

Rapportnummer: FOI-R--4802--SE

Sidor: 106

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

  • Övrigt