CBRN Threats and Incidents Involving Non-State Actors - 2018 Annual Report

Författare:

 • Magnus Normark
 • Anders Lindblad
 • Anna Karin Tunemalm
 • Daniel Wiktelius
 • Per Wikström
 • Stina Holmgren Rondahl

Publiceringsdatum: 2019-11-29

Rapportnummer: FOI-R--4812--SE

Sidor: 32

Skriven på: Engelska

Forskningsområde:

 • CBRN-frågor

Nyckelord:

 • ickestatliga aktörer
 • terrorism
 • kriminalitet
 • bioterrorism
 • CBRN
 • hotbedömning
 • årsrapport

Sammanfattning

Denna årsrapport är producerad inom ramen för ett av Försvarsdepartementets anslagsprojekt, där uppgiften är att bedöma hotet från ickestatliga aktörers användning av kemiska-, biologiska-, radiologiska- eller kärnämnen (CBRN), för att orsaka negativa effekter i samhället. Innehållet baseras uteslutande på information från öppna källor och omfattar ett urval av aktuella incidenter som skett under 2018. Den Islamiska Staten i Irak och Syriens (Daesh) militära förmåga, som innefattade en kapacitet att producera och använda rudimentära kemiska stridsmedel, har till stora delar slagits ut. Det finns dock farhågor att Daesh fortsatt har intention och kunskap att utveckla och använda kemiska vapen. Denna förmåga skulle även kunna användas för att initiera attentat utanför konfliktområdet genom vägledning och instruktioner. Individer med kontakter inom den jihadistiska miljön har, under året, visat intresse för giftiga ämnen för attentatsplanering. Jihadisters intresse för att använda giftiga ämnen i attentat mot väst manifesteras kontinuerligt via webbforum, telegramkanaler och andra social-media applikationer. Liksom tidigare år har även 2018 präglats av att olika former av farliga ämnen använts i antagonistiska syften runt om i världen.